apps


New game: Hangman Multi Language

Hangman Multi Language is our newest game on the App Store and Google Play.

Hangman is designed for school kids but it is also fun for grown ups.

The game is 100% free and can be played in either ENGLISH, PORTUGUESE, DANISH, SPANISH, ITALIAN, and DUTCH.

And you can switch languages as you wish, at no cost.

Easy: Short and easy words, playable by kids learning to write.

Middle: More challenging, with a bit longer words.

Difficult: Longer and more difficult words, with some less known ones. A very good challenge!

You can read more on Hangman Multi Language pageQwazzMe on the App Store
QwazzMe on Google Play

Novidade: Jogo da Forca

Hangman Multi Language (Jogo da Foca Multi Línguas) é o nosso jogo mais novo na App Store e no Google Play.

Hangman é projetado para crianças em idade escolar, mas também é divertido para adultos.

O jogo é 100% gratuito e pode ser jogado em português, inglês, dinamarquês, espanhol, italiano e holandês.

E você pode mudar de idioma conforme desejar, sem nenhum custo extra.

  • Fácil: palavras curtas e fáceis, reproduzíveis por crianças aprendendo a escrever.
  • Médio: Mais desafiador, com palavras um pouco mais longas.
  • Difícil: palavras mais longas e mais difíceis, com algumas menos conhecidas. Um desafio muito bom!

Você pode ler mais na página do Hangman Multi LanguageQwazzMe na App Store
QwazzMe no Google Play

Nyt spil: Galgespillet

Hangman Multi Language – Galgespillet på flere sprog er vores nyeste spil i App Store og Google Play.

Galgespillet er designet til skolebørn, men det er også sjovt for voksne.

Spillet er 100% gratis og kan spilles på enten dansk, , engelsk, spansk, portugisisk, italiensk eller hollandsk.

Og du kan skifte sprog lige så tosset du vil, uden ekstra omkostninger.

  • Nem: korte og lette ord, der kan spilles af børn, der er i gang med at lære skrive.
  • Mellem: Mere udfordrende med lidt længere ord.
  • Svær: Længere og vanskeligere ord inklusiv nogle mindre kendte ord. En meget god udfordring!

Du kan læse mere på Hangman Multi Language-sidenQwazzMe på App Store
QwazzMe på Google Play

Football Math version 2020

Vi har videreudvidet spillet, så børn kan nu træne alle grundlæggende matematik funktioner; plus, minus, gang og dele.

For at få børnene til faktisk at træne “noget kedeligt” inkluderede vi sjove spil i “ligningen”.

I de “sjove spil” er børn vant til at købe eller vente på flere “liv” for at fortsætte med at spille.

På Football Math skal du også købe liv, men ikke med penge. Du får flere liv med matematik. Ved at løse matematik puslespillene, låses der op for nye liv på de “sjove spil”.

Spillet er 100% gratis, men du har mulighed for at fjerne annoncer for den laveste app-pris.

Tjek vores app side her


Preview på app’en

QwazzMe på App Store
QwazzMe på Google Play

Football Math version 2020

We’ve expanded the game so now kids can train all basic functions; addition, subtraction, multiplication, and division.

To get the kids to actually train “something boring”, we included fun games into the “equation”.

In the “fun games” kids are used to, you need at a point, to purchase or wait for new “lives” in order to keep on playing.

On Football Math you also need to purchase lives, but not with money, you do it with Math. The math puzzles unlock new lives on the “fun games”.

The game is 100% free but you have the opportunity to remove ads for the lowest app store rate.

Check our application page here


Football Math Preview

QwazzMe on the App Store
QwazzMe on Google Play